Graudu elevatoru rekonstrūkcijas darbi

Konveijeru sistēmu pilnveidošana
Aspirācijas sistēmu remonts un maiņa
Termokontroles sistēmas atjaunošana un ierikošana
Ražošanas procesa automatizācija
Autosvaru, dzelzceļa svaru, graudu caurplūdes svaru ierikošana
Citi uzlabošanas darbi

AGRO PROFF – UZTICAMS ILGTERMIŅA PARTNERIS